YHS_4810

Goed modern onderwijs

We zijn trots op onze leerlingen, hun ontwikkeling en hun mooie resultaten!

Hoe verzorgen we goed onderwijs dat optimaal bij je kind aansluit? Het vakmanschap en de voorbeeldfunctie van de leerkracht zijn en blijven waardevol en essentieel.

 • We gebruiken goede, actuele en bewezen lesmethoden.
 • We hebben bekwaam personeel, dat zich blijft ontwikkelen.
 • We volgen systematisch de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen.
 • We sturen op een hoge onderwijskwaliteit en blijven ons ontwikkelen.

Goede lesmethoden

We werken met de volgende moderne methoden, die heel goed passen bij onze visie op onderwijs en bij onze ambities:

 • Kind op Maandag, methode voor Bijbelse geschiedenis;
 • Staal, methode voor taal en spelling;
 • Blits, methode voor studievaardigheden;
 • Take it easy, methode Engels;
 • Veilig leren lezen, methode aanvankelijk lezen voor groep 3;
 • Wereld in getallen, rekenmethode;
 • Blink, ge├»ntegreerde methode voor wereldori├źntatie.

Chromebooks

Vanaf groep 3 heeft ieder kind de beschikking over een chromebook. Naast boeken en schriften worden de chromebooks bij verschillende vakken ingezet ter ondersteuning van het leerproces. Ook hebben we aandacht voor het ontwikkelen computervaardigheden en mediawijsheid.

Teamscholing

Het team volgt regelmatig trainingen om bij te blijven bij de laatste onderwijsontwikkelingen. Dit gebeurt in teamverband tijdens studiedagen en leerkrachten volgen individueel cursussen.

Aanmelden