YHS_4771

Peuterspeelzaal in school

Op beide locaties is er een peuterspeelzaal van de SKG. Deze organisatie verzorgt ook de voor-, en naschoolse opvang en de pauzebegeleiding tussen de middag.
Vrijwel alle kinderen van de peuterspeelzaal stromen door naar de kleutergroepen van De Regenboog.

Aanmelden