YHS_4674

Sterk in de basisvakken

Uitstekende instructie en slim (digitaal) oefenen voor goede resultaten. In de ochtend krijgt je kind de basisvakken (zoals lezen, taal en rekenen) en studievaardigheden, waarbij de groepsleerkracht zorgt voor een uitstekende instructie en heldere aansturing bij de opdrachten.

Effectieve instructie aan de instructietafel is aangepast aan het tempo en de instructiebehoefte van elke leerling (gedifferentieerd). Onze goede resultaten tonen aan dat deze aanpak werkt!

Aanmelden