YHS_4720

Leerlingenraad

In de leerlingenraad van De Regenboog leren kinderen meedenken over de school. De leerlingen hebben inspraak in de schoolregels en denken mee over de inrichting van de school en het plein.

Ze leren over democratische processen in het overleg met de directie. Het is een prachtige manier om burgerschap te oefenen en talenten te ontdekken en in te zetten. De leerlingen van de beide locaties bezoeken ook elkaars school om elkaar te leren kennen.

Aanmelden