YHS_4760

Ouderraad

We zijn heel blij met de leden van de Ouderraad (OR)! Ze maken met hun hulp veel extra activiteiten binnen en buiten de school mogelijk. En die bijzondere activiteiten maken een schoolperiode vaak onvergetelijk voor een kind. Denk aan de kerstviering, het sinterklaasfeest, verjaardagen, de rommelmarkt, schoolreisje, de avondvierdaagse, sportdagen enz.

De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:

  • het helpen organiseren van allerlei activiteiten op school;
  • de ouderbetrokkenheid versterken;
  • het contact tussen de ouders en het team bevorderen;
  • de ouderbijdrage beheren.

De leden van de OR kunnen persoonlijk worden benaderd en verder is de OR bereikbaar via or.regenboog@stichting-logos.nl.

Hulpouders

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op CBS De Regenboog. Een basisschool kan niet zonder! Niet alleen de ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Hulpouders helpen altijd op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van het personeel.

Aanmelden