YHS_4734

Leerlingenzorg

We vinden het belangrijk om te zien of je kind groeit in zijn ontwikkeling. Daarvoor zijn de dagelijkse observaties van de leerkracht belangrijk: uit het werk, de antwoorden en de reacties van leerlingen is veel op te maken. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van je kind via observatielijsten, methodetoetsen en Cito-toetsen (niet-methodetoetsen).

Wat heeft je kind nodig de komende weken of maanden? We gebruiken die informatie om het aanbod af te stemmen, op kind-, groeps- en schoolniveau, maar ook om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.

Schoolondersteuningsprofiel

Als uit observaties en toetsen blijkt dat je kind meer uitdaging of ondersteuning nodig heeft dan het lesprogramma dat wij bieden, spelen onze moderne methoden voldoende in op die verschillen in behoefte. We passen het programma nog verder aan als dat beter is voor je kind (en haalbaar is voor school).

Uiteraard bespreken we dit vooraf met jullie als ouders. Vaak is naast de leerkracht daarbij ook de intern begeleider (IB’er) betrokken. De IB’er ondersteunt de leerkracht en heeft namens school contact met het zorgnetwerk rond de school.

In de schoolgids vind je uitgebreide informatie over onze leerlingenzorg.

Aanmelden