YHS_4738

Een veilige omgeving

Op De Regenboog ervaart je kind veiligheid, structuur en rust. Dit draagt bij aan een prettige sfeer. In alle groepen ligt de focus op het (spelend) leren. Maar voor een goede sfeer zijn ook regels en afspraken nodig. Als basis hanteren wij de regels van de Kanjermethode.

We leren de kinderen ook hoe ze conflicten kunnen oplossen. Onze (preventieve) aanpak van pestgedrag hebben we vastgelegd in het Anti-Pestprotocol.

Aanmelden