YHS_4805

Junior College en Tiener College

Het Junior College (JC) en het Tiener College (TC) vormen de innovatieve onderwijslijn voor 4-14-jarigen van LOGOS en CVO-AV. JC is gevestigd in onze locatie. Een belangrijk uitgangspunt voor JC en TC is de continuïteit van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en de uitgestelde selectie.

De leerlingen tot en met 12 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van De Regenboog. Het voordeel voor je kind is dat we nog meer mogelijkheden in huis hebben om flexibel aan te sluiten op zijn leerbehoefte.

Op JC/TC wordt gewerkt met kernconcepten, waarbij een groot beroep wordt gedaan op de nieuwsgierigheid van kinderen. Onderzoeken en buiten leren zijn belangrijke elementen. Het kind en de ouders zijn nauw betrokken bij het persoonlijk leerplan. Het Junior College (4-10 jaar) is gehuisvest op onze locatie Albertine Kehrer en sluit aan op het Tiener College (10-14 jaar), dat gehuisvest is bij Lyceum Oudehoven.

Aanmelden