YHS_4989

Onderwijs in groep 1 en 2

Bij de jongste kinderen ligt het accent op het wennen aan het naar school gaan. Je kleuter krijgt in groep 1-2 in een vrij vast dagritme alle ruimte om onderzoekend en spelend te leren. De (spel)activiteiten staan centraal, want kleuters leren álles spelend.

Vanuit de grote kring en na de dagopening gaat je kind spelen in de spelhoeken. Dit gaat bij de oudere kinderen door, maar de leerkrachten hebben dan een meer sturende rol. Er wordt steeds meer ontwikkelingsgericht gewerkt.

Thematisch werken

Werken met ontwikkelingsmateriaal is een dagelijkse activiteit in de kleutergroepen. Je kleuter maakt werkjes naar aanleiding van een thema en doet dit ook groepsgewijs. De kinderen knutselen, tekenen, kleien en bouwen. Ook spelen ze (binnen en buiten!) met educatieve spelletjes die ze kiezen via een activiteitenbord (puzzels, lotto’s, mozaïek, constructiemateriaal). Voor de kinderen zijn er naast taal- en rekenactiviteiten ook veel sociaal-emotionele werkvormen (zie Kanjertraining).

Ontwikkeling volgen

De leerkrachten houden van elk kind de leerlijnen bij (zoals op het gebied van rijmen, tellen, ruimtebegrip en motoriek), zodat we helder zicht hebben hoe je kind zich ontwikkelt. We volgen de ontwikkeling met de leerlijnen jonge kind van ParnasSys. Zo bieden we elk kind activiteiten aan die precies passen bij de onderwijsbehoefte.

Gemengde groep 1-2

Kinderen van 4 tot 6 jaar zitten bij elkaar in de groep. Zo leren kleuters niet alleen iets van anderen, maar kunnen zíj anderen ook iets leren. Jonge kleuters raken gemotiveerd door wat ze oudere kleuters zien doen en trekken zich eraan op. In heterogene groepen vinden ze gemakkelijker hun gelijken en vallen ze niet meteen buiten de groep als ze meer of juist minder aankunnen. Je kind kan in deze gemengde groep op eigen niveau spelen en werken.

Meer weten?

In de handige leerjaargids vind je op hoofdlijnen praktische en inhoudelijke informatie over de kleuterklassen. Of lees onze visie op kleuteronderwijs.

Aanmelden