YHS_4749

Samen met ouders

Goede samenwerking tussen school en thuis is belangrijk en heel fijn voor je kind! Educatief partnerschap noemen we dat. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling en het welbevinden van je kind.

Korte lijntjes met de groepsleerkracht zorgen ervoor dat we over en weer bijtijds op de hoogte zijn van belangrijke gebeurtenissen in het leven van je kind, thuis en op school.

Er zijn verschillende manieren waarop we contact onderhouden en informeren, zoals via de handige ouderapp voor huiswerk, nieuwtjes en foto’s, maar ook ‘live’ tijdens ouderavonden. Lees hier meer over in de schoolgids.

Aanmelden