YHS_4830

Kanjerschool

We zijn met trots gecertificeerd als Kanjerschool! De Kanjertraining is een bewezen effectief programma om de sociale vaardigheden van leerlingen te vergroten.

Zo voorkomen we ook pestgedrag. De Kanjertraining vergroot het vertrouwen, het gevoel van veiligheid, de rust en ook het wederzijds respect. We betrekken ook de ouders bij deze aanpak. Het onderwijs in burgerschapskunde is ook verweven in onze Kanjerschool-methode.

Aanmelden