YHS_4869

Schooltijden

Je kind krijgt les volgens een continurooster. Dat heeft veel voordelen voor je kind: het ervaart meer rust en focus op school, de groep en het leren. De winst in het leren is groter dan bij een traditioneel lesrooster (effectieve leertijd). De schooldag is wat korter en past beter bij de spanningsboog van de kinderen.

  • Elke dag begint de les om 8.30 uur.
  • De school is uit om 14.30 uur.
  • Op woensdag hebben alle leerlingen een vrije middag vanaf 12.30 uur en op vrijdag zijn groep 1 t/m 4 ’s middags vrij.

SKG zet pedagogisch medewerkers in voor de opvang tijdens de pauze van de leerkrachten.

Aanmelden