YHS_4762

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) speelt bij de inspraak van ouders een belangrijke rol.

Heb je als ouder een vraag, een idee of een probleem met betrekking tot je kind, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt of, in het verlengde daarvan, de schoolleiding. Als iets meerdere kinderen of de hele school aangaat, kunnen ouders ook altijd een MR-lid aanspreken.

De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei zaken op school, denk aan de groepsindeling, de keuze voor bepaalde leermiddelen en de veiligheid. MR-vergaderingen zijn openbaar.

Je kunt mailcontact opnemen via het contactformulier.

Afvaardigingen van de MR’s maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van LOGOS. De GMR behartigt schooloverstijgende belangen.

Aanmelden