Gebedsgroep

Gebed is een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Wij geloven in de kracht van gebed en dat we alles bij God mogen brengen. Eénmaal per maand komen we met een aantal ouders op woensdag samen om met elkaar te bidden voor de school. We komen bijeen vanaf 8.40. We beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel waarna gebeden wordt voor de thema’s en onderwerpen die aangedragen zijn door de schoolleiding en voor dingen waarvan we persoonlijk weten, dat ze spelen. Heeft u punten voor gebed dan kunt u deze ook opgeven via gebedsgroep.cbsregenboog@gmail.com. Of persoonlijk doorgeven aan iemand van de gebedsgroep.

Wilt u een keer meebidden of op vaste basis mee komen bidden wees welkom!

KalenderGebedsgroep
Aanmelden