• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Welkom op onze site

CBS De Regenboog is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs in Gorinchem Oost. De school telt rond de 500 leerlingen, verdeeld over 21 groepen op 3 locaties Op iedere locatie is sprake van een kleine school waar diverse leerjaren vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze wordt kleinschaligheid gecombineerd met de voordelen van een grote school.

Respect, omzien naar elkaar, orde, rust en regelmaat zijn onze sleutelwoorden voor een goed schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs gegeven wordt.

Lees meer >