• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Op vrijdag 3 april bereikte ons het ontstellend droeve bericht dat Seppe uit groep 3b is overleden.
 

 

We bidden de familie Riemersma en alle mensen die om hen heen staan Gods kracht en troost toe bij dit grote verlies.

 


Welkom op onze site 

CBS De Regenboog is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs in Gorinchem Oost. De school telt rond de 600 leerlingen, verdeeld over 25 groepen op 3 locaties Op iedere locatie is sprake van een kleine school waar diverse leerjaren vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze wordt kleinschaligheid gecombineerd met de voordelen van een grote school.

Respect, omzien naar elkaar, orde, rust en regelmaat zijn onze sleutelwoorden voor een goed schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs gegeven wordt.

Lees meer >