• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Welkom op onze site

CBS De Regenboog is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs in Gorinchem Oost. De school telt rond de 530 leerlingen, verdeeld over 22 groepen op 3 locaties Op iedere locatie is sprake van een kleine school waar diverse leerjaren vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze wordt kleinschaligheid gecombineerd met de voordelen van een grote school.

Respect, omzien naar elkaar, orde, rust en regelmaat zijn onze sleutelwoorden voor een goed schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs gegeven wordt.

Lees meer >

Actueel:

Regendruppel 31 juli 2017

PO in Actie wordt breed ondersteund door besturen in de regio.
Lees deze brief en onderteken deze petitie.

Vakanties schooljaar 2017/2018 

Volg ons op Facebook!