TSO

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang is op onze school met TSO-medewerkers geregeld. Het bestuur/de school draagt de verantwoordelijkheid, de TSO-medewerkers voeren het in praktische zin uit.
Om over te blijven heeft een kind een stempelkaart nodig. Meer hierover leest u in de schoolgids.
Op elke locatie hangt een brievenbus van de TSO waar het geld in gedaan kan worden: doet u het geld in een envelop met daarop duidelijk de naam en de groep van het kind.
Aanmelden en afmelden voor de TSO kan gewoon bij de eigen leerkracht: hij/zij schrijft in een map de namen van de kinderen die overblijven en draagt ze tussen de middag over aan de TSO-medewerkers.
Voor kinderen die regelmatig (d.w.z. meer dan een enkele keer per jaar) overblijven, vragen we een aanmeldingsformulier in te vullen. Een aanmeldingsformulier vindt u in alle locaties op het folderrek in de hal. Daarop staat informatie die belangrijk is voor de TSO-medewerkers. Ook kunt u vaste dagen aangeven, waarop uw kind overblijft.

Natuurlijk zijn er bij de TSO regels. Ze staan vermeld in de schoolgids. Ook wordt er gewerkt met protocollen, waarbij we ervan uitgaan, dat ouders ervan op de hoogte zijn:

– protocol pesten (in aansluiting op het pestprotocol van de school)

– protocol vermissing

De aanspreekpunten voor ouders m.b.t. de TSO zijn mevr. Ria Mesker (06-52243445) en Miranda Mesker  (06-55833792)

Om de TSO met medewerkers te blijven organiseren zijn we op zoek naar mensen die het team van TSO-medewerkers willen komen versterken. Wat het inhoudt leest u hieronder:

Het overblijven (TSO) op school is sinds 1 augustus 2006 een verantwoordelijkheid van het bestuur. (Logos)

 

Op de Regenboog wordt de situatie van de afgelopen jaren voortgezet door de TSO door ouders te laten regelen.

Per dag blijven op 3 verschillende locaties tussen de 10 en 70 kinderen over.

In verband met een toename van kinderen is de TSO van CBS De Regenboog voor meerdere locaties op zoek naar vrijwillige:

Leid(st)ers TSO

We zoeken leid(st)ers die o.a….
– STANDAARD 1 OF meerdere dagen per week tussen de middag beschikbaar zijn.
– stevig in hun schoenen staan.
– een rustige en prettige sfeer kunnen creëren.
– een vriendelijke, positieve en geduldige omgang met kinderen hebben.
– goede sociale vaardigheden hebben en goed kunnen samenwerken.
– binding hebben met de school en inhoud en vorm aan de identiteit kunnen en willen geven.

We bieden de nieuwe leid(st)ers….
– een leuke werkomgeving en prettige collega’s.
– een vrijwilligersvergoeding.
– scholing aan die zij kosteloos kunnen volgen.
Ook een volwaardige BHV cursus behoort tot de mogelijkheden.

Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen kunt u terecht bij:
Ria Mesker, overblijfcoördinator, telefoon 06-52243445
of Miranda Mesker, telefoon 06-55833792