MR

Medezeggenschapsraad

Lees hier:
Besproken punten 2017 – 2018

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.

Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een mede-zeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:
1. vertegenwoordigers van de ouders (4 leden gekozen door de ouders)
2. vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (4 leden gekozen door het personeel)

Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden verkiezingen uitgeschreven.

MR1718

 

Het overleg met het bestuur is door de Stichting LOGOS georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Deze GMR wordt vanuit onze school bezocht door een afgevaardigde van de ouders en een afgevaardigde van de leerkrachten. Hier worden zaken besproken die voor alle scholen van de stichting van toepassing zijn (vakanties, personeelsbeleid, alle zaken die in verband staan met de formatie).

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van steun aan voorstellen van het bestuur.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

De leden van de MR stellen zich hier aan u voor:

 CarolienMijn naam is Carolien Bron-Herman en ik ben getrouwd met Constans. Samen zijn wij de trotse ouders van Sanne en Lieke. Beide meiden gaan naar CBS De Regenboog, locatie Hoog Dalem. Momenteel werk ik 4 dagen per week als IT consultant bij Nuon/Vattenfall. Daarnaast heb ik nog twee webshops waarmee ik voornamelijk houten dozen verkoop (www.echtuniek.com en www.handenvrijparaplu.nl). Dit alles gecombineerd vraagt soms wel eens redelijk wat tijd van me, maar ik vind het belangrijk om mijn man en kinderen op de eerste plaats te zetten. Daarom wil ik graag ook meer betrokken zijn bij de school van mijn kinderen. Ik wil graag weten wat er speelt en mijn steentje bijdragen om de school nog beter te maken voor niet alleen mijn kinderen, maar alle kinderen van De Regenboog. Dit is voor mij de reden geweest om mij destijds verkiesbaar te stellen voor de MR.

 

Mijn naam is Daniëlle den Ottelander. DanielleSinds september 2015 maak ik deel uit van MR van CBS De Regenboog. In het schooljaar 2016-2017 zit dochter Robbyn in groep 5 en gaat Ysabel naar groep 2, beiden in het Hoofdgebouw. Ik ben wekelijks betrokken bij allerlei activiteiten op school, onder meer als leesmoeder en ondersteuning van de oudercommissie. Met twee collega’s heb ik mij gespecialiseerd in de inrichting van kerken in Nederland en België. Belangrijk in mijn vak is te luisteren naar alle meningen en rekening te houden met heersende emoties. Dit is zeker iets dat ik kan gebruiken in mijn rol binnen de MR. Mijn doel is met de MR een leeromgeving te creëren waarin iedere individuele leerling zich thuis voelt. Wilt u iets vragen over de gang van zaken op school of een aandachtspunt laten bespreken in de MR? Aarzel dan niet mij te mailen, bellen of direct aan te spreken op het schoolplein.

 

Mijn naam is Loes van Grootheest, 37 jaar en getrouwd met Erwin.Loes
Onze oudste dochter (12 jaar) is dit jaar gestart in het voortgezet onderwijs. Timo, 11 jaar, zit op het Tienercollege TC 1 /2 en onze jongste zoon van 6 jaar, Yoeri, zit in unit 2 (groep 4 tm 6). Drie dagen per week werk ik bij het Leger des Heils ZwN als strategisch adviseur personeelsplanning/personeelsfunctionaris. Ik kijk hierbij naar de personeelsformatie binnen de 24-uurszorg en adviseer leidinggevenden en MT op dit gebied. Naast praktische inzet op het Tienercollege zoals koken of meerijden, vind ik het een uitdaging om als MR lid mee te kunnen denken over het beleid. Het is belangrijk dat zowel kinderen als leerkrachten zich kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige leeromgeving! Je mag me altijd bellen/mailen of me even aanschieten op school wanneer er zaken zijn, waar we als MR een bijdrage aan kunnen leveren en in mee kunnen denken!

 

Mijn naam is Ludy Engwegen.Ludy Met ingang september 2015 maak ik deel uit van MR van CBS De Regenboog. In het schooljaar 2017-2018 zit mijn dochter Jasmijn in groep 8 en mijn zoon Stijn zit in groep 5, beiden op het Hoofdgebouw. Mijn oudste dochter Rosalie zit in het tweede jaar op het Fortes Lyceum. Mijn hobby’s zijn: activiteiten doen met de kinderen, lezen en daarnaast sport ik graag (hardlopen, fietsen en zwemmen).
Ik werk als manager Kwaliteit, Veiligheid en Milieu voor Reym, een bedrijf dat industriële reinigingswerkzaamheden uitvoert. Een belangrijke doel in mijn dagelijkse werk is er voor te zorgen dat we onze werkzaamheden kwalitatief goed (hoge klanten tevredenheid), met een hoge veiligheidsstandaard (geen arbeidsongevallen) en een lage milieubelasting kunnen uitvoeren.
Ik vind het mooi om te zien dat er al veel dingen goed gaan op de Regenboog. Ik wil me echter ook inzetten voor een nog betere school, de plaats waar onze kinderen een belangrijk deel van hun jonge leven doorbrengen. Dit in overleg en samenspraak met u als andere ouders. Door kleine veranderingen kunnen we met elkaar een groot verschil maken. Ik wil met veel enthousiasme en energie hiervoor gaan!
Wilt u iets vragen over de gang van zaken op school of een aandachtspunt laten bespreken in de MR? Aarzel dan niet mij te mailen, bellen of direct aan te spreken op het schoolplein.
 
4776T09Ik ben Nel Kuppens-Fokker. Ik ben getrouwd met André en wij hebben 4 zonen. Sinds 1975 sta ik voor de klas . Van 1985 tot 1998 even niet, maar daarna weer met veel plezier en enthousiasme. Van kleuters tot groep 8 heb ik de kinderen mogen helpen en begeleiden naar een stukje zelfstandigheid. Het doorgeven van de verhalen van Jezus was en is een groot voorrecht op deze school. In de MR wil ik graag een stukje verantwoording meedragen voor het beleid, de veiligheid van kinderen en personeel en waar het nodig is een luisterend oor voor ouders en collega´s

 

Ik ben Elly de Munnik en al 25 jaar juf op de Regenboog. Getrouwd met Toon en wij zijn de gelukkige ouders van een zoon en een dochter. Woonachtig in Sleeuwijk en dol op het strand. Door de jaren heen heb ik op alle locaties van de Regenboog gewerkt en zo veel kinderen, ouders en groepen leren kennen. Ooit begonnen in groep 6 , maar al vlug terug gezakt naar groep 3. Ook in groep 4, 6 en 7 ben ik geregeld de vaste juf geweest. En in alle groepen ingevallen. Dit jaar mag ik met mijn duo-collega Mieke groep 6b onder mijn leiding nemen. Een hele leuke uitdaging! Net als de MR. Hier heb ik in mijn begin tijd ook aan deel genomen. Nu is het leuk om te zien hoe het veranderd is en wat er in de loop der jaren bij is gekomen aan taken. Met veel enthousiasme ga ik proberen de belangen van mijn collega’s en kinderen hoog te houden. Uitgezet tegen wat wettelijk mogelijk is.
AnnekeMijn naam is Anneke Smits, ik ben sinds 1997 werkzaam in het basisonderwijs.
Ik heb van 2002 tot 2015 gewerkt in de groepen 7 en 8 op alle locaties van de Regenboog.
Tijdens die periode ben ik 7 jaar met veel plezier lid geweest van de MR.
Sinds 2015 werk ik op Tiener College en heb ook veel te maken met de voorloper Junior College.
Deze vorm van onderwijs past erg goed bij me en ik ben er dan ook trots op dat ik Junior en Tiener College namens het personeel mag vertegenwoordigen in de MR. Tiener College is een school voor ruimdenkers en losmakers, dit zal ik ook proberen na te streven binnen de MR. Ik wil graag op zoek naar ruimte voor nieuwe vormen van onderwijs binnen de mogelijkheden van het bestaande systeem. Een mooie uitdaging.
Zo kunnen we met elkaar zorgen voor krachtig onderwijs op alle locaties.

 

Hier zal Ingrid Groen zich binnenkort nog voorstellen.