LOGOS

Stichting LOGOSDe Regenboog is één van de scholen die behoren bij LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs.

Sinds 1 september 2003 is een drietal besturen opgegaan in een nieuwe stichting: LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. LOGOS is het Griekse woord voor WOORD. De achtergrond van deze naam is het oorspronkelijke in het Grieks geschreven evangelie van Johannes dat begint met:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen….

LOGOS heeft veertien scholen onder haar bestuur in de gemeeenten Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. Het College van Bestuur, 14 directeuren en zo'n 400 personeelsleden hebben de zorg over ongeveer 2800 leerlingen.

De Stichting heeft als een belangrijk doel de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van Protestants Christelijk onderwijs in deze regio aanzienlijk te verbeteren.

LOGOS heeft de volgende missie ontwikkeld:

LOGOS biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. De scholen bieden structuur en veiligheid en streven meetbare doelen na. Ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt.

Het motto van LOGOS luidt: Kwaliteit in breedte en diepte.

In het kader van de professionalisering heeft het bestuur van LOGOS een bestuursmanager benoemd, die het bestuurlijk aanspreekpunt vormt: dhr. G.H. Ordelman.

Het adres van LOGOS is:

LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs,
Industrieweg 16,
4143 HP Leerdam,
0345-637980

Website: www.stichting-logos.nl

Wanneer u vragen heeft kunt u het bestuur op bovenstaand adres bereiken.