ICT

Inleiding

De computer is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij, ook op school wordt ICT (Informatie en Communicatie Technologie) ingezet bij het leren.
Hoe we dat op De Regenboog vorm geven leest u hier

Computers in de klas

In iedere klas staan drie of vier netwerkcomputers.
Op iedere locatie hebben we een computer-werkeiland met 4 netwerkcomputers opgesteld in een centrale ruimte.
Het gebruik van de computers verschilt per bouw, in het ICT-beleidsplan hebben we doelen opgesteld die ervoor zorgen dat we een doorgaande lijn op gebied van ICT in de school krijgen.

Bij het inzetten van de computer in de klas onderscheiden we twee soorten doelen, nl:
– computervaardigheden van de leerlingen en
– inzet van de computer als leermiddel, beide doelen werken we hieronder verder uit:

– Computervaardigheden van de leerlingen:

In de onderbouw leren de kinderen allereerst behendig te worden met de muis, en ze leren zelfstandig te werken met programma's die in hun groepen ingezet worden.
In de middenbouw leren de kinderen zelf programma's te starten en af te sluiten, en er wordt een begin gemaakt met het leren werken met een tekstverwerkingsprogramma. Met een speciale methode voor computervaardigheden leren de kinderen werken met Windows, Paint, Word, Powerpoint en Internet. Deze methode wordt gebruikt van groep 4 t/m groep 8.
In de bovenbouw wordt het tekstverwerken wordt verder uitgebreid, en de kinderen leren ook informatie zoeken (o.a. op internet) en verwerken in een werkstuk en/of een presentatie.
Voor het gebruik van internet zijn er een aantal regels opgesteld, zie: Regels voor het gebruik van internet.

– Inzet van de computer als leermiddel

In de onderbouw oefenen de kinderen met behulp van de computer spelenderwijs de leervoorwaarden en begrippen die nodig zijn voor het leren rekenen en lezen. Door gebruik van interactieve programma's wordt ook de taalontwikkeling en algemene ontwikkeling gestimuleerd.
In de middenbouw wordt de computer ondersteunend ingezet bij het aanvankelijk lezen (groep 3) en bij het rekenen, sommen tot 20 en tafels van vermenigvuldiging worden getraint en getoetst met behulp van de computer. ook bij het oefenen van spelling (woorden) wordt de computer gebruikt.
In de bovenbouw wordt de computer ook ingezet bij reken en spelling, maar ook bij de zaakvakken. Topografie wordt geoefend op de computer en internet vormt een belangrijke informatiebron.

Digitale schoolborden

Op de Regenboog hebben we in elke klas een digitaal schoolbord, in de groepen 1 en 2 zijn dit touchscreens en in de groepen 3 t/m 8 zijn het SMARTboards.
Met het gebruik van een Digitaal schoolbord worden de lessen aantrekkelijker, de kinderen worden meer gemotiveerd, de leerstof komt beter en duidelijker over. Volop voordelen dus, steeds meer methodes hebben ook speciaal ontwikkelde programma's voor gebruik op digiborden. De leerkrachten worden ook geschoold op gebied van ICT zodat de borden en de bijbehorende software optimaal benut worden.