Algemene info

 


Locatie Albertine Kehrer

Albertine Kehrerstraat 7
4207 MV Gorinchem
tel. 0183-620541
Locatieleider:
Peter Molenaar

Locatie Retranchement

Retranchement 3
4207 ET Gorinchem
tel. 0183-630326
Locatieleider:
Caroline Kruikemeijer

Locatie Hoog Dalem

Laagdalemseweg 14b
4208 BA Gorinchem
tel. 0183-666953
Locatieleider:
Caroline Kruikemeijer

Directeur: Peter Molenaar


CBS De Regenboog is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs in Gorinchem Oost. De school telt rond de 500 leerlingen, verdeeld over 21 groepen op 3 locaties.

Op iedere locatie is sprake van een kleine school waar diverse leerjaren vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze wordt kleinschaligheid gecombineerd met de voordelen van een grote school.
Alle kinderen zijn, ongeacht hun achtergrond, van harte welkom. Voorwaarde is wel, dat aan alle onderdelen van het onderwijs, dus ook aan alle identiteitsgebonden activiteiten, deelgenomen wordt.

Halverwege schooljaar 2015-2016 is de Kanjertraining op onze school geïmplementeerd. De Kanjertraining is een sociaal-emotionele methode met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is als één van de weinige trainingen opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.

Respect, omzien naar elkaar, orde, rust en regelmaat zijn onze sleutelwoorden voor een goed schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs gegeven wordt.
In ons onderwijs wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. De leerlingen worden naar leeftijd ingedeeld en in elke groep wordt gedifferentieerd gewerkt volgens het model van basisstof, herhaling en verrijking. Hierbij is speciaal aandacht voor zowel uitvallende leerlingen als leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
In de kleutergroepen ligt het accent op het spelenderwijs leren, terwijl vanaf groep 3 een meer methodegebonden aanpak wordt gehanteerd.Wij vinden het belangrijk, dat alle ontwikkelingsaspecten in ons onderwijs aan bod komen. Daarom is er in onze schoolorganisatie een evenwichtige tijdsverdeling tussen alle vak- en vormingsgebieden aangebracht.

CBS De Regenboog is een lerende organisatie, waarbij op structurele wijze gewerkt wordt aan de vernieuwing van het onderwijs. Momenteel is er speciaal aandacht voor differentiatie en zelfstandig werken, computergebruik en sociaal emotionele ontwikkeling.

Kortom:

CBS De Regenboog biedt een scala van kansen voor ieder kind!

Klik hier voor De Schoolgids 2018-2019

 

Scholen op de kaart Kijk voor de onderwijsresultaten van CBS De Regenboog op www.scholenopdekaart.nl