Aanmeldingsprotocol cbs De Regenboog

Lees hier de notitie aannamebeleid van
de gezamelijke besturen PO in Gorinchem.

Procedure voor ouders van nieuwe leerlingen:

1)    Wanneer uw kind tussen de 2½ en de 3 jaar oud is kunt u bellen naar De Regenboog. U kunt meteen contact opnemen met de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat.

2)    De locatieleider zal dan een afspraak met u maken, voor een kennismakingsgesprek (het liefst onder schooltijd), waarbij uw kind aanwezig mag zijn.

3)    Op de geplande datum zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

4)    Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u informatie mee naar huis, waar u onder andere een inschrijfformulier bij aantreft.

5)    U vult het inschrijfformulier in en geeft hierbij ook uw voorkeurslocatie aan. Het ingevulde formulier wordt samen met een kopie van het kennisgevingsformulier van de belasting of een kopie van de zorgpolis, met daarop het Burgerservicenummer van uw kind, ingeleverd op school.

6)    Wanneer het formulier is ingeleverd en verwerkt in de administratie van school, krijgt u een bevestiging dat uw kind staat ingeschreven op De Regenboog

7)    Kinderen die ingeschreven staan proberen wij evenwichtig te verdelen over de groepen; hierbij proberen we rekening te houden met voorkeuren. Als we uw voorkeur niet kunnen honoreren, zoeken we samen naar het beste alternatief.

8)    Twee maanden voor uw kind vier wordt, wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een intakegesprek. De leidraad voor dit gesprek is het formulier kindkenmerken dat u bij de uitnodiging ontvangt.

9)    Vervolgens nodigen we uw kind uit om 4 dagdelen te komen wennen, behalve wanneer dit door vakanties niet mogelijk is.

10)  Wanneer uw kind 4 jaar wordt, kan het dagelijks naar school komen.

Zij-instromers: 

Dit zijn leerlingen die door bijvoorbeeld verhuizing tijdens het schooljaar op De Regenboog worden aangemeld.

Voor de stappen 1 t/m 7: Zie de procedure hierboven.

8)    Na aanmelding worden de kinderen altijd eerst door de Intern Begeleider (IB-er) gezien en draaien ze een dagdeel mee in de groep.

9)    De aanmelding is voorlopig; vervolgens wordt bekeken in welke groep de leerling geplaatst wordt. Dit hangt onder andere af van het aantal leerlingen en de verdeling van de zorg over de groepen.

10) Ouders zorgen voor een onderwijskundig rapport van de vorige school.

De plaatsing van de leerlingen;

We streven ernaar de kinderen evenwichtig over de groepen verdeeld.
De onderbouwcoördinator regelt het plaatsen van de leerlingen die 4 jaar worden.
Zij neemt hiervoor telefonisch of schriftelijk contact op met de ouders.
De leerkracht maakt de afspraak met de ouders om het kind een paar maal te laten wennen in de groep.

Het plaatsen van zij-instromers wordt met de locatieleiders en Intern Begeleiders geregeld.

De kennismakingsgesprekken:

De kennismakingsgesprekken worden door de locatieleiders gevoerd. Er wordt van tevoren wel bekeken of deze locatie de dichtstbijzijnde locatie is voor ouders die een afspraak maken. In een enkel geval kan daarvan afgeweken worden. 

Uitschrijving:

Bij verhuizing moeten de ouders dit tijdig melden bij de administratie. Ze vullen een uitschrijfformulier in. De school zorgt ervoor dat de nieuwe school een onderwijskundig rapport ontvangt. Wanneer er sprake is van uitschrijving met een andere reden dan verhuizing, wordt er altijd contact opgenomen door de ontvangende school met De Regenboog.

Open dag:

Tijdens de open dag in maart worden op alle locaties ouders uitgenodigd. De ouders kunnen lessen bijwonen in alle groepen en het gebouw bekijken. De locatieleiders leiden de ouders rond en beantwoorden vragen.

De locatieleiders kunnen ook afspraken maken voor een kennismakingsgesprek.

Ouders krijgen op de open dag alvast een welkomstpakket mee; met daarin o.a. de schoolgids, een flyer van de school en een locatiegids.