Links Ouders

Nuttige en informatieve links voor ouders van kinderen in het basisonderwijs.

 

Ouderportaal Login op het Ouderportaal van ParnasSys
Mijn Kind Online Een goede site met veel hulp en informatie bij mediaopvoeding van kinderen
Kind en internet De ultime handleiding om uw kind op internet te beschermen
Ouders Online Site van en voor ouders over opvoedingsonderwerpen.
Ouders van Waarde Website van de landelijke vereniging van ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden van het christelijk onderwijs.
LOGOS De website van het bestuur van De Regenboog.
Presentatie infoavond VO 2018 De presentatie over de Centrale eindtoets en het Voortgezet onderwijs die op de informatieavond voor groep 7 en 8 is gegeven op 1 nov 2018