Kennismaking

 

CBS De regenboog is een basisschool in Gorinchem-Oost die op 4 locaties onderwijs verzorgt.
Op drie locaties wordt het onderwijs op min of meer dezelfde wijze vormgegeven.

Enkele kenmerken zijn:
• Ruimte voor ieders talent
• Kanjertraining om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen
• Engels in alle groepen

kleuters
 
Elke locatie is een school waarin aan alle groepen les wordt gegeven,
zodat de kleinschaligheid (binnen een grote school) gewaarborgd blijft.

Op de vierde locatie wordt het onderwijs vorm gegeven volgens een aantal innovatieve uitgangspunten.
Geïnteresseerd? Kijk op Juniorcollege of Tienercollege

Voor alle locaties geldt dat ons onderwijs en de omgang met elkaar geïnspireerd worden vanuit een christelijke visie. Omzien naar elkaar, uitgaan van ieders kwaliteiten en respect voor mens en omgeving staan hoog in het vaandel. We verwachten van alle kinderen, ouders en personeelsleden dat zij hieraan een bijdrage willen leveren.

Inschrijven