Formulieren

Hier kunt u formulieren downloaden, uiteraard zijn deze formulieren ook op school verkrijgbaar.

Klik met de rechtermuisknop op de link en kies: “Link/Doel opslaan als…”
Vervolgens kunt u het bestand in Adobe Acrobat Reader openen en invullen en ook met ingevulde velden opslaan.

Aanmeldformulier

Hiermee kunt u uw kind aanmelden op onze school, vul het zo volledig mogelijk in, onderteken het en lever het in op school.

 

Verlofaanvraagformulier

Aanvraagformulier voor verlof buiten schoolvakanties.
In principe kan geen verlof worden verleend buiten de schoolvakanties. Wij zijn als school gehouden aan de leerplichtwet. Slechts enkele beroepsgroepen kunnen volgens de wet incidenteel voor uitzondering in aanmerking komen.